Go to Top

Ontruiming huur bedrijfsruimte

De rechtbank Midden-Nederland heeft op 3 februari 2014 de volgende uitspraak betreffende huurachterstand bij bedrijfsruimte in kort geding gedaan. De huur bedroeg € 2.807,20 per maand en de totale huurachterstand was minimaal € 18.358,61.Gedaagden hebben erkend dat zij een aanzienlijke huurachterstand hadden. Wegens gebrek aan omzet in de winkel vonden het lastig de huur op te brengen en probeerden zij de winkel aan een derde over te dragen.

De kantonrechter ging er vanuit dat de huurachterstand niet zou worden ingelopen en heeft, kort gezegd, beslist dat de gedaagde de bedrijfsruimte binnen 1 maand na betekening van het vonnis moet ontruimen.  Daarnaast moet gedaagde de genoemde achterstallige huur voldoen en € 2.807,20 betalen voor elke maand of gedeelte van een maand, gelegen tussen 1 januari 2014 en de daadwerkelijke ontruiming.


Heeft u vagen over dit bericht of behoefte aan direct advies, neem dan kosteloos contact op met Advocatenkantoor Hoveijn. Advocatenkantoor Hoveijn is onder andere gespecialiseerd in aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht en vastgoedrecht.