Go to Top

Offerte per e-mail op tijd verstuurd maar te laat ontvangen: uitgesloten van deelname

Dit advies van de commissie van aanbestedingsexperts is om verschillende redenen interessant. Ten eerste vanwege het oordeel dat de klacht over de korte tijd tussen de laatste nota van inlichtingen en de datum van inschrijving niet tijdig onder de aandacht is gebracht, en om die reden is
afgewezen. Ten tweede vanwege de uitleg van het moment dat de offerte in het bezit is van aanbesteder. De commissie is van oordeel dat het moment is aangebroken wanneer die e-mail is afgeleverd op de externe mailrelay van aanbesteder. Ten derde valt op dat de commissie van oordeel is dat
aanbesteder zich terecht strikt heeft gehouden aan haar eigen procedureregels, in het bijzonder die met betrekking tot zijn verplichting tot gelijke behandeling jegens de overige inschrijvers. Tot slot is de aanbeveling van de commissie om indiening per e-mail niet toe te passen interessant, vanwege het risico dat de aanbesteder vroegtijdig kennis neemt van ingediende offertes. Deze vier punten bespreek ik in mijn aantekening onder het advies van de commissie van aanbestedingsexperts. Mijn aantekening is gepubliceerd in het juridische vakblad Tijdschrift voor Bouwrecht.