Go to Top

Aanbesteding en RFP

Vaak mag de overheid pas na een aanbestedingsprocedure een opdracht gunnen. Ook bedrijven kunnen gebonden zijn aan de beginselen uit het aanbestedingsrecht bij een offerteaanvraag (Request For Proposal: ‘RFP’). Advocatenkantoor Hoveijn heeft op dit terrein specialistische kennis en ervaring.

Overheidsinstanties zijn verplicht een (Europese) aanbestedingsprocedure te voeren voor inkoopopdrachten met een waarde boven het Europese drempelbedrag. Daarnaast moet dit ook voor opdrachten waarvoor buitenlandse bedrijven daadwerkelijk interesse hebben. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van een nieuw gemeentehuis, een openbaar zwembad, de levering van arbo-dienstverlening of de aanschaf van een softwaresysteem.

Bedrijven kunnen bij een offerteaanvraag (RFP) ook worden gebonden aan de beginselen van het aanbestedingsrecht. Dit is het geval als de goede trouw of de redelijkheid en billijkheid bepaalde verwachtingen hebben opgeroepen bij de inschrijver over de toepasselijkheid van deze algemene beginselen.

Advocatenkantoor Hoveijn kan u zowel bijstaan indien u een aanbestedingsprocedure of RFP goed wil doorlopen, maar ook wanneer u daarop wilt inschrijven.

Neemt u vooral contact op om uw situatie te bespreken, dit is altijd kosteloos en vrijblijvend!

> Aanbesteder / inschrijver
> Aanbestedings-advocaat.nl