Go to Top

Aanbesteder / inschrijver

Wilt u als overheidsinstelling een grote opdracht verlenen of wilt u inschrijven op een opdracht maar heeft u twijfels over bijvoorbeeld de gevolgde procedure?

Ook als niet-overheid kunt u bij een offerteaanvraag (Request For Proposal: ‘RFP’) gebonden zijn aan de beginselen uit het aanbestedingsrecht. Het is dan belangrijk er voor te zorgen dat u zich aan de procedure-regels houdt om te voorkomen dat u de opdracht opnieuw moet aanbesteden en schadeplichtig bent.

Als inschrijver vraagt u zich mogelijk af of de aanbestedende dienst zich wel aan de regels houdt en niet de opdracht wil gunnen aan een bevriende partij.

Vele onderwerpen op dit terrein vragen specialistische hulp. Voldoet de aanbesteding/RFP bijvoorbeeld wel aan de (wettelijke) termijnen, welke aanbestedingsprocedure is het meest geschikt en welke informatie mag/moet de aanbesteder aan inschrijvers geven. Zijn alle eisen wel proportioneel, ook volgens de gids proportionaliteit?

Advocatenkantoor Hoveijn helpt u graag verder op alle terreinen van het aanbestedingsrecht inclusief het contracteringsproces daarna.

Neemt u vooral vrijblijvend contact op om uw situatie te bespreken!

> Aanbesteding en RFP
> Aanbestedings-advocaat.nl