Go to Top

Aannemer / opdrachtgever

Heeft u als aannemer uw werk snel en goed opgeleverd en wordt uw rekening toch niet betaald? Of heeft u als opdrachtgever uw huis laten maken, maar blijken er constructiefouten?

Veel van deze zaken gaan op basis van een aannemingsovereenkomst of een koop-aannemingsovereenkomst. Op deze overeenkomsten zijn vaak algemene voorwaarden van toepassing, zoals de Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het Bouwbedrijf (AVA) 1992 of 2013 en de Uniforme Algemene Voorwaarden (UAV) 1989 of 2012. In die algemene voorwaarden is bijvoorbeeld geregeld dat niet de gewone rechter maar de Raad van Arbitrage bevoegd is en er is een bepaling opgenomen over een (lage) gefixeerde schadevergoeding per werkdag dat te laat is opgeleverd.

Meer onderwerpen die veel voorkomen zijn (verborgen) gebreken, bouwtijdoverschreiding, meer- en minderwerk, onderaanneming, oplevering en ontwerpfouten. Voor alle bouwrechtelijke onderwerpen helpt Advocatenkantoor Hoveijn u graag.

Neemt u hierover gerust vrijblijvend contact op.

> Huurder / verhuurder
> Appartementseigenaar / VvE
> Koper / verkoper