Go to Top

Koper / verkoper

Wat is de situatie als u een bod heeft gedaan op een huis of bedrijfsruimte en dit is mondeling geaccepteerd door de verkoper? Hoe zit het als u een bedrijfsruimte of woning heeft gekocht en achteraf blijkt dat de fundering zijn beste tijd heeft gehad?

Als u als consument de koop van een huis mondeling heeft gedaan zit u er niet aan vast, maar voor een bedrijfsruimte kan dat anders zijn. Als consument heeft u zelfs na het ondertekenen van de schriftelijke koopovereenkomst nog drie dagen bedenktijd. Of de koper van een bedrijfspand nog van de koop af kan hangt vooral af van hetgeen in de koopovereenkomst is vastgelegd. Ook na die beginperiode kan het zijn dat de koper van de koop af wil, hoe zit het dan met de boete en/of geleden schade?

Of u de verkoper nog voor gebreken kunt aanspreken hangt van de omstandigheden van het geval af. Wat is er bijvoorbeeld allemaal verteld bij de koop, wat staat in de koopovereenkomst en is door de koper goed onderzoek gedaan voor de koop?

Voor al deze belangrijke vragen bij de koop van onroerende goed, maar ook bij elke andere soort koopovereenkomst, helpt Advocatenkantoor Hoveijn u graag. Advocatenkantoor Hoveijn heeft uitgebreide ervaring in vastgoedrecht.

Neemt u vooral vrijblijvend contact op om uw situatie te bespreken!

> Vastgoed en huur
> Huurder / verhuurder

> Appartementseigenaar / VvE